/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Masterclasses 2013 - Slovakia

| 19. 3. 2013


Prednášky vedeckých pracovníkov umožnia študentom nahliadnúť do metód základného výskumu, ktoré prinášajú fundamentálne poznatky o základnej štruktúre hmoty a jej interakciách, skúmajúcich štruktúru hmoty pri vzdialenostiach menších ako sú rozmery atómových jadier. V termíne 25. februára - 22. marca 2013 sa uskutoční projekt „Hands on Particle Physics – Masterclasses for High School Students”, ktorého sa zúčastní takmer 160 univerzít a výskumných centier z 37 štátov Európy, Afriky a Ameriky. Projekt organizuje Technická Univerzita v Drážďanoch v spolupráci s medzinárodnou skupinou pre popularizáciu časticovej fyziky IPPOG a Európskou fyzikálnou spoločnosťou EPS. Iniciátorom a koordinátorom tohto projektu na Slovensku sa stalaVirtuálna kolaborácia, konkrétne jej členovia pôsobiaci na jednotlivých slovenských univerzitách. Pod odborným vedením fyzikov študenti stredných škôl budú môcť analyzovať reálne dáta z CERN-ských experimentov, a mohli takto poodhaliť podstatu a vlastnosti štruktúry hmoty.

OZNAMY A PLAGÁTY

2013-03-01 IMC_poster_announcement_pu_final_2013.pdf

2013-03-01 PU_poster2013_pu_f.pdf

2013-03-07 program2013_UMB.pdf

2013-03-19 IMC_poster_announcement_UPJS-50.pdf

2013-03-19 UPJS_poster_announcement_A3_2013-50.pdf

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.