/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Hra – Kvarkteto

| 10. 6. 2014


Kartová hra Kvarkteto je založená na klasickej hre kvarteto. Hra obsahuje 32 kariet, ktoré sú usporiadané do ôsmich skupín, pričom v každej skupine sa nachádzajú štyri karty. Každá z kariet má svoje označenie. Číslo 1 - 8 označuje skupinu a písmeno A - D označuje karty v skupine. 

Kvarkteto je hra, ktorá sa obsahovo zameriava na Štandardný model elementárnych častíc. Každá karta predstavuje jednu časticu, ktorá sa v Štandardnom modeli nachádza. Karty teda reprezentujú kvarky a leptóny a k nim prislúchajúce antičastice, sprostredkujúce častice a Higgsov bozón. Na kartách sa nachádza identifikačné číslo skupiny a písmeno, názov častice a jej označenie, obrázok a základné informácie o danej častici. Obrázok častíc na kartách nevyplýva zo skutočnosti, jedná sa len o grafický prvok, ktorý podporuje názornosť a motiváciu. 

Prvá sada kariet je tvorená časticami prvej generácie: 1A –  kvark up,
1B – kvark down, 1C – elektrón, 1D – elektrónové neutríno.

V druhej sade kariet nájdeme častice, ktoré tvoria druhú generáciu, presnejšie
2A – pôvabný  kvark, 2B – podivný kvark, 2C – mión, 2D – miónové neutríno.

Tretiu sadu tvoria častice, nachádzajúce sa v tretej generácii elementárnych častíc –
3A – bottom kvark, 3B – top kvark, 3C – tau leptón, 3D tau-leptónové neutríno.

Sady s číslom 4, 5 a 6, tvoria antičastice k vyššie spomínaným elementárnym časticiam. Siedmu sadu tvoria karty s časticami sprostredkujúcimi interakcie. Presnejšie sú to karty 7A – fotón, 7B – gluón, 7C – Z bozón, 7D – W bozón.

Ôsma sada kariet je špeciálna, pretože sa zoberá jedinou časticou – Higgsovým bozónom. Na štvorici kariet danej série sú opísané základné, doteraz známe a potvrdené vlastnosti Higgsovho bozónu. 

Pravidlá hry Kvarkteto sú rovnaké ako pravidlá klasickej hry kvarteto. Cieľom hry je vyzbierať čo najviac prislúchajúcich štvoríc kariet s rovnakým číslom sady - kvarteto. Hru môžu hrať najmenej traja hráči. Karty zamiešame a všetky rozdelíme medzi hráčov. Začínajúci hráč vyzve ľubovoľného hráča, aby mu dal kartu s daným číslom a písmenom, napríklad 4B. Ak opýtaný hráč túto kartu má, musí ju odovzdať. Potom pýtajúci môže žiadať o ďalšiu kartu tak dlho (aj iných hráčov), kým sa mu darí karty nachádzať. Ak opýtaný hráč danú kartu nemá, dostáva sa na rad a teda si môže od ostatných hráčov pýtať kartu, ktorá sa mu hodí. Ak má hráč na ruke kvarteto – štvoricu kariet s rovnakým číslom sady, vyloží tieto na stôl. Hra sa ukončí vtedy, keď sa vyzbierajú všetky štvorice. Víťazom sa stáva ten hráč, ktorý vyzbieral najviac štvoríc. 

Ak hráči, ktorí sa zapoja do hry, majú základné poznatky o časticiach Štandardného modelu, môžu skúsiť náročnejšiu variantu. Pravidlá sú rovnaké ako pri základnej verzii, jediným rozšírením je, že keď si hráč popýta kartu, na to, aby si ju mohol zobrať, musí správne odpovedať na otázku. Otázku vymýšľa hráč, ktorý vlastní kartu, pričom sa otázka zameriava na vlastnosti častice, ktorá je na danej karte zobrazená. Základné vlastnosti častíc sú napísané aj na kartách, v časti Info.

kvarkteto - EN.pdf

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.