/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Pracovný list - Štandardný model

| 3. 12. 2015


Pracovný list pre učiteľov SŠ, ako už jeho názov napovedá, sa zaoberá teóriou Štandardného modelu. 

Na úvodnej strane pracovného listu je charakterizovaný Štandardný model. Následne sú uvedené kľúčové slová, s ktorými sa žiaci v pracovnom liste stretnú. Do kľúčových slov sme zaradili základné termíny z fyziky vysokých častíc, ktoré priamo súvisia so Štandardným modelom a po absolvovaní hodín venovaných danej téme by mali tieto pojmy ovládať.

Štandardný model elementárnych častíc je zobrazený na obrázku. Pod obrázkom sú opísané jednotlivé častice, ktoré sme zoradili podľa generácií, ako aj častice sprostredkujúce interakcie. K sprostredkujúcim časticiam sme doplnili základné informácie o daných interakciách. 

Druhá strana pracovného listu obsahuje pojmovú mapu, ktorá znázorňuje vzťahy medzi časticami Štandardného modelu. Na jednej úrovni sú častice hmoty – kvarky a leptóny. Častice hmoty a k nim prislúchajúce antičastice sú znázornené bielo-modrou farebnou kombináciou. Intermediálne bozóny sa nachádzajú na ďalšej úrovni. Sú znázornené červenou farbou. Červenou farbou je znázornené tiež ich silové pôsobenie na častice hmoty. Zelenou farbou je znázornené silové pôsobenie na častice sprostredkujúce interakcie. Higgsov bozón a jeho pôsobenie je znázornené fialovou farbou.

Na tretej strane pracovného listu sa nachádzajú tabuľky, v ktorých sú vyznačené jednotlivé vlastnosti kvarkov a leptónov. 

Pri kvarkoch sa jedná o názov v anglickom, ako aj slovenskom jazyku, ich symbol, hmotnosť, elektrický náboj, spin a kvantové čísla. Medzi kvantové čísla sme zaradili baryónové číslo, podivnosť, pôvab, spodné a vrchné kvantové číslo. Pod tabuľkou, ktorá zhŕňa dané vlastnosti, je podrobnejšie opísané kvantové číslo farba (farebný náboj). 

Taktiež sme v pracovnom liste spomenuli aj antičastice, pričom sme uviedli, že antičastice majú rovnaké vlastnosti ako k nim prislúchajúce častice, líšia sa len v elektrickom a farebnom náboji.

Do tabuľky leptónov sme zahrnuli ich názov a symbol, hmotnosť, náboj, spin, dobu života a leptónové číslo. 

V závere pracovného listu sme venovali pozornosť časticiam, ktoré sú tvorené z kvarkov. Opísali sme, čo sú to hadróny a ako sa rozdeľujú. Následne majú žiaci v úlohe zistiť, ktorý mezón alebo baryón je zložený z uvedených kvarkov alebo antikvarkov. Žiaci musia taktiež sami dopísať iné hadróny a ich zloženie.

PL - Standardny model.pdf

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.