/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Pracovný list - Urýchľovače

| 3. 12. 2015


Pracovný list pre učiteľov SŠ obsahuje charakteristiku urýchľovačov, ako zariadení, ktoré zvyšujú kinetickú energiu častíc. 

Následne sú opísané dva základné typy zrýchľovačov – lineárny a kruhový. Pri daných typoch sú naznačené ich výhody, respektíve nevýhody. 

Následne sme sa zamerali na rozdelenie podľa typu experimentu, kde sme rozlíšili dva typy – terčíkový experiment a experiment s protibežnými zväzkami. 

V pracovnom liste sa nachádzajú tri úlohy pre žiakov. Úlohy sú obsahovo zamerané na výpočet rôznych hodnôt, ktoré opisujú časti urýchľovačov a ich vlastnosti. Na vyriešenie daných úloh sú potrebné vedomosti z gymnaziálneho učiva fyziky.

V prvej úlohe majú žiaci vypočítať dĺžku elektródy v lineárnom urýchľovači, ak majú zadanú frekvenciu, s ktorou sa daná elektróda prepóluje a maximálnu energiu, na ktorú má byť protón urýchlený.

Ďalšie dva príklady sa zameriavajú priamo na urýchľovač LHC. Pri príkladoch sú uvedené aj základné informácie o LHC, ktoré môžu využiť pri príkladoch. 

Príklad číslo 2 je zameraný na výpočet veľkosti indukcie magnetického poľa, ktoré musí pôsobiť na nabitú časticu, ktorá sa pohybuje po kružnici v urýchľovači LHC. Na výpočet potrebujú žiaci poznať polomer urýchľovača a veľkosť rýchlosti urýchlených častíc. 

V poslednej úlohe majú žiaci vypočítať frekvenciu obehov zhlukov protónov v urýchľovači LHC. Na to aby mohli danú úlohu vyriešiť, potrebujú vedieť, aký obvod má urýchľovač LHC a veľkosť rýchlosti, s ktorou sa častice v urýchľovači pohybujú.

V pracovnom liste sa nachádzajú aj informácie o urýchľovači LHC, z ktorých môžu čerpať pri riešení úloh.

PL - Urychlovace.pdf

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.