/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Pracovný list - Urýchľovače

| 3. 12. 2015


Pracovný list pre učiteľov SŠ obsahuje charakteristiku urýchľovačov, ako zariadení, ktoré zvyšujú kinetickú energiu častíc. 

Následne sú opísané dva základné typy zrýchľovačov – lineárny a kruhový. Pri daných typoch sú naznačené ich výhody, respektíve nevýhody. 

Následne sme sa zamerali na rozdelenie podľa typu experimentu, kde sme rozlíšili dva typy – terčíkový experiment a experiment s protibežnými zväzkami. 

V pracovnom liste sa nachádzajú tri úlohy pre žiakov. Úlohy sú obsahovo zamerané na výpočet rôznych hodnôt, ktoré opisujú časti urýchľovačov a ich vlastnosti. Na vyriešenie daných úloh sú potrebné vedomosti z gymnaziálneho učiva fyziky.

V prvej úlohe majú žiaci vypočítať dĺžku elektródy v lineárnom urýchľovači, ak majú zadanú frekvenciu, s ktorou sa daná elektróda prepóluje a maximálnu energiu, na ktorú má byť protón urýchlený.

Ďalšie dva príklady sa zameriavajú priamo na urýchľovač LHC. Pri príkladoch sú uvedené aj základné informácie o LHC, ktoré môžu využiť pri príkladoch. 

Príklad číslo 2 je zameraný na výpočet veľkosti indukcie magnetického poľa, ktoré musí pôsobiť na nabitú časticu, ktorá sa pohybuje po kružnici v urýchľovači LHC. Na výpočet potrebujú žiaci poznať polomer urýchľovača a veľkosť rýchlosti urýchlených častíc. 

V poslednej úlohe majú žiaci vypočítať frekvenciu obehov zhlukov protónov v urýchľovači LHC. Na to aby mohli danú úlohu vyriešiť, potrebujú vedieť, aký obvod má urýchľovač LHC a veľkosť rýchlosti, s ktorou sa častice v urýchľovači pohybujú.

V pracovnom liste sa nachádzajú aj informácie o urýchľovači LHC, z ktorých môžu čerpať pri riešení úloh.

PL - Urychlovace.pdf

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

Rozhovor s Andreou Škvareninovou a Radkou Veselou, víťazkami súťaže Particles4U

4. 4. 2018

Súťaž Particles4U má slovenského víťaza!

26. 2. 2018

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Experiment LHCb v CERNe objavil nový typ tetrakvarku

7. 7. 2020

Nové spôsoby skúmania Higgsovho bozónu

12. 6. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.