/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Tmavá energia

| 11. 1. 2015


/data/photos/tomas blazek.jpg

Tmavá energia je skrytou, zatiaľ priamo nepozorovanou formou energie, ktorá je zodpovedná za urýchlené rozpínanie priestoru.Jej prítomnosť v našom vesmíre je nepriamo overená viacerými nezávislými experimentami, tvorí až 68% jeho energie. 

Podľa všeobecnej teórie relativity prítomnosť každej formy energie dynamicky ovplyvňuje priestor - jeho geometriu i jeho časový vývoj, a je spätne týmto vývojom sama ovplyvnená.

Žiarenie a bežná baryónová hmota s dobre známou rovnicou E=mc2 môžu počiatočné rozpínanie priestoru vyvolané veľkým treskom iba spomaľovať. To je v súlade so skúsenosťou, že gravitácia nami pozorovaných vesmírnych objektov je iba priťažlivá a nikdy nie odpudivá.  

Bolo preto veľkým prekvapením, keď v roku 1998 pozorovania vzdialených supernov typu Ia ukázali, že počas posledných zhruba 5 miliárd rokov rozpínanie priestoru na veľkých vzdialenostiach zrýchľovalo a aj v súčasnosti zrýchľuje. Objav, ktorý doslova vyráža dych, bol starostlivo overovaný. Bol natoľko spoľahlivo potvrdený inými nezávislými pozorovaniami (baryónové akustické oscilácie, vlastnosti reliktného žiarenia, pôvod štruktúr na veľkých vzdialenostiach), že zaň bola v r.2011 udelená Nobelova cena. 

Za urýchlené rozpínanie priestoru musí byť zodpovedná nová, zatiaľ neznáma forma energie, ktorá  po cca 8 miliardách rokov od veľkého tresku začala vo vesmíre prevládať nad žiarením a baryónovou hmotou. Energia, ktorej gravitačné vlastnosti nespomaľujú, ale naopak poháňajú rozpínanie priestoru, dostala názov tmavá energia.  

Podľa štandardného kozmologického modelu, ktorý predstavuje popis vesmíru podľa súčasných predstáv, tvorí tmavá energia 68% energie nášho vesmíru.   

Matematicky možno z jej popisu odvodiť, že tmavá energia spôsobuje záporný tlak: materiálne objekty nestláča, ale rozťahuje a trhá.  

Neplatí pre ňu  E=mc2 , t.j. nemá ekvivalent v hmotnej materiálnej podobe. Neočakávame preto, že by sme jej signál uvideli napr. na urýchľovači LHC v podobe nových častíc.  

Špecifickou formou tmavej energie je kozmologická konštanta.  

Tomáš Blažek, FMFI UK Bratislava

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.