/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Slovenský tím dosiahol úspech v Beamline for Schools

| 27. 11. 2017


10.6. 2017. Rozhovor s Jankou Motešickou z Gymnázia vo Vranove nad Topľou, ktorej tím sa ako vôbec prvý zo Slovenska dostal do užšieho výberu medzinárodnej súťaže Beamline for Schools. 

1. Janka, môžeš krátko predstaviť váš  tím?

 

Náš tím je zložený z členov Amavet klubu 964 na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou. Tvoria ho: Andrea Antušová, Jakub Gera, Peter Guman, Filip Jozefov, Dominik Kvasil, Patrik Matta, Janka Motešická a Filip Výrostko. Sme študenti z rôznych ročníkov našej školy. Jednotlivo nás oslovil náš vedúci klubu, učiteľ fyziky a informatiky Ján Motešický.

 

2. Nejeden fyzik sa zadiví, ked počuje, že stredoškoláci majú navrhnúť experiment, ktorý sa má realizovať v CERNe. Zdá sa im to príliš náročné pre stredné školy. Čo ste navrhli vy? Konzultovali ste to s niekým?

 

Navrhli sme pokus, ktorý by vysvetľoval čo sa stane miónu, keď preletí rôznymi kvapalinami, ktoré ho ovplyvnia svojím magnetickým poľom (chceli sme sa najviac zamerať na ferrofluid). Ako ovplyvnia jeho dráhu v závislosti na magnetickom poli kvapaliny. V krátkom videu, ktoré malo opisovať náš experiment (jeho priebeh a výsledok) a priloženej textovej dokumentácii sme spomenuli niekoľko našich teórií, čo by sa s miónmi mohlo stať. S celým návrhom a spísaním našich myšlienok do potrebných dokumentov nám pomáhal náš učiteľ Ján Motešický. S prekladom do anglického jazyka nám pomohla pani učiteľka Ľubka Magurová. Veľkou oporou v odbornej a jazykovej oblasti nám bol Ján Girovský, ktorý je bývalý žiak nášho gymnázia a zrealizoval u nás popularizačné prednášky o fyzike. Všetkým by sme týmto chceli vyjadriť poďakovanie, že nám a nášmu pokusu venovali svoj voľný čas a hlavne, že nám verili.

 

3. Koľko času ste strávili na svojom návrhu?

 

Najdlhší čas trvalo pochopenie a spracovanie úvodných myšlienok. K tomu patrili aj viaceré kreatívne a zábavné stretnutia s našim učiteľom. Potom sme pracovali v skupinkách na rôznych častiach nášho projektu. Dotvárali sme ho a zlepšovali stále spoločne. Po vypracovaní dokumentácie sme dohodli scenár, pripravili rekvizity do videa, následne strih videa a takisto spísanie nevyhnutných dokumentov. Čas nehral veľkú rolu a asi sa nedá ani spočítať množstvo času stráveného na projekte. Každého nás to bavilo a hlavne sme si užili pri tom aj veľa zábavy. Najmä pri natáčaní videa.

 

4. Ako odmenu máte dostať z CERNu malý detektor kozmického žiarenia pre vašu školu. Máte už plány, čo s ním?

 

S detektorom kozmického žiarenia máme veľa plánov. Budeme ho predovšetkým používať ako pomôcku pri ďalších plánovaných výskumoch, s ktorými sa naši žiaci plánujú prezentovať nielen na krajských, ale aj celoštátnych súťažiach. Ja osobne dúfam, že sa nám podarí preraziť a zviditeľniť sa pomocou neho aj medzinárodne. Budeme sa snažiť nadviazať ďalšie partnerstvá, aby naša nová pomôcka mohla pomôcť čo najviac študentom a praktickým spôsobom ukázala, že fyzika nie je až taký „bubák“ ako si väčšina študentov myslí. Ak sa nám nepodarí niečo vymyslieť, tak verím, že náš učiteľ určite niečo vymyslí a posunie nás ďalej. Veľmi nám pomáha aj ústretovosť celého vedenia nášho gymnázia a ich veľká podpora. Jeden z našich veľkých fanúšikov je naša pani riaditeľka Gymnázia vo Vranove Zuzana Dragulová.

 

5. Na ktoré školy smerujú členovia tímu?

 

Členovia nášho tímu smerujú na školy, ktoré majú blízko k prírodným vedám a informatike. Medzi nami sú len dvaja budúci štvrtáci. 

 

Viac informácií  o súťaži a jej výsledkoch:

http://www.svetcastic.sk/2017/cern-oznamil-vitazov-sutaze-beamline-for-schools-2017

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

Rozhovor s Andreou Škvareninovou a Radkou Veselou, víťazkami súťaže Particles4U

4. 4. 2018

Súťaž Particles4U má slovenského víťaza!

26. 2. 2018

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Experiment LHCb v CERNe objavil nový typ tetrakvarku

7. 7. 2020

Nové spôsoby skúmania Higgsovho bozónu

12. 6. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.