/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Rozhovor s Andreou Škvareninovou a Radkou Veselou, víťazkami súťaže Particles4U

| 4. 4. 2018


Andrea Škvareninová a Radka Veselá, študentky štvrtého ročníka Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene dosiahli veľký úspech, keď vyhrali medzinárodnú súťaž Particles4U (Častice pre vás). Do súťaže sa zapojili desiatky stredoškolákov z 15 krajín, ktorých úlohou bolo vytvoriť vzdelávací, zábavný a inšpirujúci nástroj, ktorý demonštruje prítomnosť elementárnych častíc v každodennom živote. Naše študentky pod vedením svojho učiteľa fyziky Mareka Balážoviča skonštruovali jednoduchý lapač iónov s využitím ľahko dostupných pomôcok.

 

Dievčatá, môžete sa krátko predstaviť?

 

Sme študentkami Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene, aktuálne už v poslednom, maturitnom ročníku.

 

Aká bola vaša cesta k tomuto úspechu - myslím, či ste mali hlavy celé roky v knihách a víkendy a noci trávili v labáku :-) ?

 

S témou Lapač iónov sme sa začali zaoberať na začiatku druhého ročníka gymnázia. Najskôr to bolo štúdium potrebnej teórie ktorá bola dostupná len v anglickom jazyku. Už počas teoretického spracovávania sme prakticky skúšali experiment. Boli to poobedia a večery v školskom fyzikálnom laboratóriu, a keď sa experiment vydaril, tak nasledovali ďalšie večery na skúmanie a vylepšovanie jednotlivých faktorov ktoré ovplyvňovali jeho fungovanie. S prácou sme dosiahli viac úspechov, no tento je z nich najväčší za čo sme nesmierne šťastné.

 

Môžete nám prezradiť, ako si môžeme doma skonštruovať lapač iónov - dá sa to?

 

V domácom prostredí by bolo treba nejaké vybavenie z fyzikálneho laboratória (cievky, transformátory, zdroje prúdu..). V laboratóriu je veľmi jednoduché lapač zostrojiť, nakoľko tieto veci sú základnou výbavou na väčšine škôl. Jediné veci potrebné z kuchyne sú lyžice! :)

 

Akú úlohu zohral váš učiteľ fyziky?

 

A: Pre mňa zohral úlohu hlavne ako motivátor pustiť sa do niečoho nového a potrápiť sa s tým až do konca, za čo som veľmi vďačná. Hneď ako zbadal náš záujem robiť nejaké pokusy a venovať sa fyzike tak nás v tom podporil a našiel spôsob ako nás zaujať. Počas jeho pobytu v CERN-e prišiel na mnohé nápady kreatívnych experimentov a práve Lapač Iónov bol tým, ktorý spájal časticovú fyziku s možnosťou fotografie, čo boli záujmy nás oboch.

 

Kam smerujete po maturite?

 

Našu cestu na gymnáziu sme začínali vedeckým smerovaním, ktoré sa však postupom času mierne zmenilo.

 

A: Ja som sa začala aktívne venovať fotografii a grafike a marketingu, čo naznačuje aj moje budúce smerovanie. Je to však široký odbor a ja som dosť všestranný človek. Už teraz moje plány do budúcnosti zahŕňajú prepojenie fotografie s inými odvetviami práce, vrátane vedy.

 

R: Po dlhšom váhaní som sa nakoniec rozhodla uberať sa skôr ekonomickým smerom, no napriek tomu budúcnosť ešte nechávam otvorenú - človek nikdy nevie čo mu život prinesie :)

 

Ďakujeme za rozhovor a želáme vám veľa úspechov!

 

Viac o úspechu v tomto článku a na IPPOG site.

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

Rozhovor s Andreou Škvareninovou a Radkou Veselou, víťazkami súťaže Particles4U

4. 4. 2018

Súťaž Particles4U má slovenského víťaza!

26. 2. 2018

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Experiment LHCb v CERNe objavil nový typ tetrakvarku

7. 7. 2020

Nové spôsoby skúmania Higgsovho bozónu

12. 6. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.