/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Súťaž Particles4U má slovenského víťaza!

| 26. 2. 2018


Andrea Škvareninová a Radka Veselá, študentky štvrtého ročníka Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene dosiahli veľký úspech, keď vyhrali medzinárodnú súťaž Particles4U (Častice pre vás). Do súťaže sa zapojili desiatky stredoškolákov z 15 krajín, ktorých úlohou bolo vytvoriť vzdelávací, zábavný a inšpirujúci nástroj, ktorý demonštruje prítomnosť elementárnych častíc v každodennom živote. Naše študentky pod vedením svojho učiteľa fyziky Mareka Balážoviča skonštruovali jednoduchý lapač iónov s využitím ľahko dostupných pomôcok. Lapače iónov sa využívajú v hmotnostných spektrometroch a napr. v CERNe pri štúdiu antihmoty. Wolfgang Paul dostal za vynález lapača iónov Nobelovu cenu v r. 1989.

Zariadenie zo zvolenského gymnázia je funkčné a môže slúžiť na demonštráciu zachytávania nabitých
častíc. Je tu potenciál na inšpiráciu mnohých mladých ľudí. Zároveň ich príklad poukazuje na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú motivovaní učitelia fyziky. Marek Balážovič si nápady a nadšenie priniesol z High School Teachers programu pre učiteľov v CERNe a preniesol ich na svoje študentky. Samotná súťaž je organizovaná kolaboráciou International Particle Physics Outreach Group, ktorej je Slovensko jedným z desiatich zakladajúcich členov a jej aktivity u nás sú od začiatku podporované MŠVVaŠ SR.

Viac sa dočítate na   IPPOG site.

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

Rozhovor s Andreou Škvareninovou a Radkou Veselou, víťazkami súťaže Particles4U

4. 4. 2018

Súťaž Particles4U má slovenského víťaza!

26. 2. 2018

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Experiment LHCb v CERNe objavil nový typ tetrakvarku

7. 7. 2020

Nové spôsoby skúmania Higgsovho bozónu

12. 6. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.