/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Masterclasses 2020 - tlačová správa

| 4. 3. 2020


! Pozor, aktualizácia: Žilina, 23.3. 2020. Masterclasses na slovenských univerzitách sú zrušené, avšak ponúkame online náhradu. Viac informácií nájdete v fb skupine https://www.facebook.com/groups/312227036414858/ .

Študenti stredných škôl sa na deň stanú fyzikmi častíc
Medzinárodný program otvára špičkovú fyziku pre mladých výskumníkov po celom svete.

Štyri slovenské univerzity hostia tento rok Majstrovské triedy v časticovej fyzike (Masterclasses), na ktorých sa zúčastnia stovky stredoškolákov. Účastníci sa na jeden deň ponoria do fascinujúcej oblasti časticovej fyziky. Vedci im predstavia svet najmenších častí hmoty a urýchľovače a detektory, ktoré ich študujú. Analýzou autentických údajov z Veľkého hadrónového urýchľovača (LHC) v CERNe študenti získajú predstavu o súčasnej fyzike. Ivan Melo, časticový fyzik, ktorý spolupracuje s CERNom, sa teší na túto udalosť: "Študenti sú programom nadšení. Majú radi interakciu s profesionálnymi vedcami a prácu s reálnymi dátami z LHC. "

Fyzika častíc je jednou z najdôležitejších oblastí vo vede. Objav Higgsovho bozónu na LHC v lete 2012 viedol k veľkému záujmu verejnosti o fyziku častíc. Fyzici pokračujú v štúdiu Higgsa, hľadaní nových častíc a pochopení tajomstiev tmavej hmoty, neutrín a ďalších.

Základnou myšlienkou programu je nechať študentov, aby čo najviac pracovali ako skutoční vedci. Špičkové časticové experimenty sprístupnili experimentálne údaje na účely vzdelávania v rámci Masterclasses. "V priebehu dňa študenti porozumejú tomu, ako sa rodí vedecký objav," dodáva Ivan Melo.

Na konci každej Majstrovskej triedy sa študenti zapoja do videokonferencie s fyzikmi z CERNu spolu s ďalšími študentskými skupinami z rôznych krajín, aby diskutovali o svojich výsledkoch. "V našej oblasti výskumu pracujú na tom istom experimente tisíce vedcov na celom svete," hovorí Melo. "To si vyžaduje neustálu komunikáciu prostredníctvom videokonferencie. Študenti sa môžu zoznámiť s týmto skutočným vedeckým pracovným prostredím na Masterclasses. "

Masterclasses na Slovensku sú súčasťou každoročného programu Medzinárodné majstrovské triedy. Vedci na viac ako 200 univerzitách a laboratóriách sú hostiteľmi Masterclasses v domácich inštitúciách. Masterclasses budú prebiehať tento rok od 26. februára do 8. apríla v 60 krajinách sveta. Celosvetová účasť odráža medzinárodnú spoluprácu v oblasti fyziky častíc.

Medzinárodné majstrovské triedy organizuje Medzinárodná skupina pre popularizáciu časticovej fyziky (IPPOG). IPPOG je nezávislá skupina zástupcov z krajín zapojených do výskumu v CERNe a z ďalších vedúcich výskumných laboratórií. Cieľom skupiny je sprístupniť časticovú fyziku verejnosti.

Harmonogram Masterclasses na Slovensku:

 

9.3. UMB Banská Bystrica, boris.tomasik 'at' umb.sk  

11.3. UPJŠ Košice, adela.kravcakova 'at' upjs.sk  

20.3. Prešovská univerzita, frantisek.franko 'at' unipo.sk

25.3. Žilinská univerzita, melo 'at' fyzika.uniza.sk  

 


Pre ďalšie informácie:
Medzinárodné majstrovské triedy: www.physicsmasterclasses.org

Rozvrh (videokonferencie s CERN): www.physicsmasterclasses.org/index.php?cat=schedule

Národný koordinátor: Ivan Melo, 0949 534 530, melo@fyzika.uniza.sk

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.