/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Masterclasses 2020 - tlačová správa

| 4. 3. 2020


! Pozor, aktualizácia: Žilina, 23.3. 2020. Masterclasses na slovenských univerzitách sú zrušené, avšak ponúkame online náhradu. Viac informácií nájdete v fb skupine https://www.facebook.com/groups/312227036414858/ .

Študenti stredných škôl sa na deň stanú fyzikmi častíc
Medzinárodný program otvára špičkovú fyziku pre mladých výskumníkov po celom svete.

Štyri slovenské univerzity hostia tento rok Majstrovské triedy v časticovej fyzike (Masterclasses), na ktorých sa zúčastnia stovky stredoškolákov. Účastníci sa na jeden deň ponoria do fascinujúcej oblasti časticovej fyziky. Vedci im predstavia svet najmenších častí hmoty a urýchľovače a detektory, ktoré ich študujú. Analýzou autentických údajov z Veľkého hadrónového urýchľovača (LHC) v CERNe študenti získajú predstavu o súčasnej fyzike. Ivan Melo, časticový fyzik, ktorý spolupracuje s CERNom, sa teší na túto udalosť: "Študenti sú programom nadšení. Majú radi interakciu s profesionálnymi vedcami a prácu s reálnymi dátami z LHC. "

Fyzika častíc je jednou z najdôležitejších oblastí vo vede. Objav Higgsovho bozónu na LHC v lete 2012 viedol k veľkému záujmu verejnosti o fyziku častíc. Fyzici pokračujú v štúdiu Higgsa, hľadaní nových častíc a pochopení tajomstiev tmavej hmoty, neutrín a ďalších.

Základnou myšlienkou programu je nechať študentov, aby čo najviac pracovali ako skutoční vedci. Špičkové časticové experimenty sprístupnili experimentálne údaje na účely vzdelávania v rámci Masterclasses. "V priebehu dňa študenti porozumejú tomu, ako sa rodí vedecký objav," dodáva Ivan Melo.

Na konci každej Majstrovskej triedy sa študenti zapoja do videokonferencie s fyzikmi z CERNu spolu s ďalšími študentskými skupinami z rôznych krajín, aby diskutovali o svojich výsledkoch. "V našej oblasti výskumu pracujú na tom istom experimente tisíce vedcov na celom svete," hovorí Melo. "To si vyžaduje neustálu komunikáciu prostredníctvom videokonferencie. Študenti sa môžu zoznámiť s týmto skutočným vedeckým pracovným prostredím na Masterclasses. "

Masterclasses na Slovensku sú súčasťou každoročného programu Medzinárodné majstrovské triedy. Vedci na viac ako 200 univerzitách a laboratóriách sú hostiteľmi Masterclasses v domácich inštitúciách. Masterclasses budú prebiehať tento rok od 26. februára do 8. apríla v 60 krajinách sveta. Celosvetová účasť odráža medzinárodnú spoluprácu v oblasti fyziky častíc.

Medzinárodné majstrovské triedy organizuje Medzinárodná skupina pre popularizáciu časticovej fyziky (IPPOG). IPPOG je nezávislá skupina zástupcov z krajín zapojených do výskumu v CERNe a z ďalších vedúcich výskumných laboratórií. Cieľom skupiny je sprístupniť časticovú fyziku verejnosti.

Harmonogram Masterclasses na Slovensku:

 

9.3. UMB Banská Bystrica, boris.tomasik 'at' umb.sk  

11.3. UPJŠ Košice, adela.kravcakova 'at' upjs.sk  

20.3. Prešovská univerzita, frantisek.franko 'at' unipo.sk

25.3. Žilinská univerzita, melo 'at' fyzika.uniza.sk  

 


Pre ďalšie informácie:
Medzinárodné majstrovské triedy: www.physicsmasterclasses.org

Rozvrh (videokonferencie s CERN): www.physicsmasterclasses.org/index.php?cat=schedule

Národný koordinátor: Ivan Melo, 0949 534 530, melo@fyzika.uniza.sk

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

Rozhovor s Andreou Škvareninovou a Radkou Veselou, víťazkami súťaže Particles4U

4. 4. 2018

Súťaž Particles4U má slovenského víťaza!

26. 2. 2018

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Experiment LHCb v CERNe objavil nový typ tetrakvarku

7. 7. 2020

Nové spôsoby skúmania Higgsovho bozónu

12. 6. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.