/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Čerenkovovo žiarenie

| 23. 4. 2021


/data/60s/cherenkov-light.png

Čerenkovovo žiarenie sa zjavuje, keď sa nabitá častica pohybuje cez hmotu rýchlejšie ako svetlo. Tento efekt je optickým ekvivalentom aerodynamického tresku, ktorý nastane napríklad, keď stíhačka letí rýchlejšie ako rýchlosť zvuku.

Ale ako môže ísť častica rýchlejšie ako svetlo bez porušenia zákonov fyziky? Rýchlosť svetla vo vákuu je najvyššia povolená rýchlosť: 300 000 000 metrov za sekundu. Je známe, že nič sa nemôže pohybovať rýchlejšie ako svetlo.

Avšak, keď svetlo prechádza cez vodu, sklo, a iné priehľadné materiály, spomaľuje sa. V niektorých prípadoch dokonca o viac než 25 percent. Preto častice môžu prekĺznuť materiálom rýchlejšie ako sa šíri svetlo v tomto prostredí, a pritom zároveň zostať pod rýchlosťou svetla vo vákuu. 

Keď sa to stane, častica vyžaruje namodralé Čerenkovovo žiarenie, ktoré sa rozprestiera za ňou v dutom kuželi rovnakého tvaru, ako je kužeľ aerodynamického tresku. Toto svetlo dáva vode obklopujúcej jadrový reaktor jej charakteristickú namodralú žiaru.

Vedci stavajú ďalekohľady na zachytávanie Čerenkovovho žiarenia, ktoré vyžarujú spŕšky kozmického žiarenia a gama lúčov v zemskej atmosfére. Neutrínoví fyzici vložili stovky svetlocitlivých detektorov do veľkého objemu vody a ľadu, aby zaznamenali Čerenkovovo žiarenie od miónov a elektrónov, ktoré vznikajú pri zrážkach neutrín s atómami. Čerenkovovo žiarenie zachytené týmito zariadeniami pomáha vedcom identifikovať častice a určiť ich energiu.

Michelangelo D'Agostino, University of California, Berkeley

Preklad: Zuzana Harmanová

Táto práca vznikla za finančnej podpory grantovej agentúry KEGA v rámci projektu 012UPJŠ-4/2018.

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.