/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Gravitačné šošovky

| 22. 4. 2021


/data/60s/gravitational-lenses.png

Gravitačné šošovky sú užitočným nástrojom v oblasti modernej kosmológie: masívne telesá odkláňajú svetlo, pričom ho sústredia smerom k pozorovateľovi a spôsobujú, že vzdialené objekty sa zobrazia zväčšene a skreslene, alebo dokonca ako znásobené obrazy. Einsteinova všeobecná teória relativity nám presne hovorí, ako sú svetelné lúče ovplyvnené zakrivením priestoru okolo galaxie alebo zoskupenia galaxií, ktoré pôsobia ako šošovka. Zaujímavé je, že šošovkový efekt je silnejší, než sa očakávalo vzhľadom na množstvo hmoty, ktorú môžeme pozorovať. Toto pridáva na váhe názoru, že hlavnou zložkou galaxií a skupín galaxií je neviditeľná "tmavá hmota". 

Hustota galaxie sa zvyšuje smerom k jej stredu, rovnako ako hrúbka dna pohára na víno. V skutočnosti, pohár na víno predstavuje dobrý model gravitačnej šošovky: pozrite sa do pohára zhora a cez jeho stopku do svetla, aby ste spozorovali tento efekt. Sledovaním, ako sa deformuje svetlo, je možné prísť na to, aký je tvar a hrúbka pohára. Rovnakým spôsobom pozorovanie vzdialených galaxií pomocou gravitačných šošoviek umožňuje zmapovať rozdelenie hustoty neviditeľnej "tmavej hmoty". Gravitačné šošovky zatiaľ nie su schopné povedať nám, čo to je "tmavá hmota", ale nám hovoria, kde sa máme pozerať.

Phil Marshall, Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology

Preklad: Zuzana Harmanová

Táto práca vznikla za finančnej podpory grantovej agentúry KEGA v rámci projektu 012UPJŠ-4/2018.

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.