/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Narušenie CP parity

| 23. 4. 2021


/data/60s/matter-antimatter.jpeg

Sú zákony prírody rovnaké pre hmotu a antihmotu? Fyzici používajú pojem CP – "nábojová parita" (charge parity), keď hovoria o symetrii hmoty a antihmoty. Ak by bolo v prírode rovnaké množstvo hmoty a antihmoty, potom by bola príroda, v reči fyzikov, CP symetrická. Ak nie, CP by bola narušená. 

Experimenty ukázali, že slabá interakcia, ktorá je zodpovedná za rádioaktívny rozpad častíc, skutočne narušuje CP paritu. Narušenie CP parity je stále záhadou. 

Podľa teórie mal Veľký tresk vytvoriť rovnaké množstvo hmoty a antihmoty s ich následnou anihiláciou. Napriek tomu pozorovateľný vesmír má okolo 10 miliárd galaxií, ktoré pozostávajú výhradne z hmoty (protóny, neutróny a elektróny) a zo žiadnej antihmoty (antiprotóny, antineutróny a pozitróny). Veľmi skoro po Veľkom tresku museli nejaké sily spôsobiť narušenie CP parity, čo zmenilo rovnosť v počte častíc hmoty a antihmoty a to zanechalo prebytok hmoty.  

Slabá interakcia sama o sebe môže vysvetliť iba malú časť narušenia CP parity, no nie je dostačujúca na zanechanie hmoty, čo i len pre jedinú galaxiu. Nejaká iná skrytá sila – nezahrnutá v našom Štandardnom modeli častíc a interakcií – musí byť zodpovedná za ďalšie narušenie CP parity, ktoré viedlo k vesmíru, ktorý pozorujeme. Súčasné i budúce experimenty na urýchľovačoch sú navrhnuté na hľadanie dostatočne veľkých zdrojov narušenia CP parity zodpovedných za celý hmotný vesmír okolo nás.

Yosef Nir, Weizmann Institute of Science, Israel

Preklad: Barbora Petrušková

Táto práca vznikla za finančnej podpory grantovej agentúry KEGA v rámci projektu 012UPJŠ-4/2018.

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.