/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Tmavá energia

| 22. 4. 2021


/data/60s/dark-energy.jpg

Tmavá energia je najpodivnejšia a najhojnejšia vec vo vesmíre. Je príčinou expanzie vesmíru a urýchlenie nášho osudu spočíva v jej rukach. Avšak, nevieme o nej takmer nič.

Tmavá energia je všade a je extrémne difúzna. Meter kubický tmavej energie obsahuje iba toľko energie ako atóm vodíka, a to nie je tvorená časticami. Tmavá energia je ako spojité, mimoriadne pružné médium. Jej pružnosť vedie k jej definovaniu a najokázalejšia vlastnosť je tá, že jej gravitácia skôr odpudzuje ako priťahuje. Za prvých deväť miliárd rokov po Veľkom tresku, gravitačná príťažlivosť hmoty viedla k tomu, že rozpínanie vesmíru sa spomalilo. Pred piatimi miliardami rokov gravitačná odpudivosť tmavej energie prekonala gravitačnú príťažlivosť hmoty, čo viedlo k zrýchľovaniu rozpínania vesmíru.

Ako pre astronómov, tak aj pre fyzikov je odhaľovanie čiernej energie priorita na zozname toho, čo treba urobiť. Počas nasledujúcich 20 rokov budú pozemné aj vesmírne teleskopy vďaka experimentom vrhať nové svetlo na tmavú energiu a možno to prinesie aj niekoľko prekvapení. Ja verím, že tmavá energia je najväčšou záhadou v celej vede, a že prelomenie hádanky o tmavej hmote povedie k pokroku všade inde, od pochopenia zrodu vesmíru, až po objasnenie teórie strún.

Michael S. Turner, The University of Chicago 

Preklad: Zuzana Mimovičová

Táto práca vznikla za finančnej podpory grantovej agentúry KEGA v rámci projektu 012UPJŠ-4/2018.

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.