/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Tmavá hmota

| 22. 4. 2021


/data/60s/dark-matter.png

Tmavá hmota, mierne povedané, je veľmi zvláštna forma hmoty. Hoci má hmotnosť, neinteraguje s bežnými objektmi a prechádza priamo cez naše telá. Fyzici jej hovoria tmavá, pretože je neviditeľná. 

Napriek tomu vieme, že existuje. Keďže tmavá hmota má hmotnosť, pôsobí gravitačným ťahom. To má za následok, že galaxie a zhluky galaxií sa vyvinuli a držia pohromade. Keby nebolo tmavej hmoty, naša galaxia by neexistovala, tak ako ju poznáme a ľudský život by vôbec nemusel vzniknúť. 

Tmavá hmota je viac ako päťkrát masívnejšia ako všetka hmota, ktorá bola doteraz objavená. Ako kosmológ Sean Carroll hovorí: "Väčšina vesmíru nemôže a ani sa neobťažuje, aby s vami interagovala."

Aj keď tmavá hmota existuje, nie je zložená zo žiadných častíc, ktoré sme doteraz zaregistrovali v experimentoch. Tmavá hmota by mohla mať na subatomárnej úrovni veľmi slabé interakcie s bežnou hmotou, ale fyzici zatiaľ neboli schopní objaviť tieto interakcie.

Experimenty na celom svete sa snažia odhaliť a študovať častice tmavej hmoty priamejšími spôsobmi. Zariadenia, ako Veľký hadrónový urýchlovač (LHC), by mohli vytvoriť častice tmavej hmoty.

Marusa Bradac, Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology

Preklad: Zuzana Mimovičová

Táto práca vznikla za finančnej podpory grantovej agentúry KEGA v rámci projektu 012UPJŠ-4/2018.

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.