/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Masterclasses 2021 - tlačová správa

| 2. 3. 2021


/data/photos/MC_logo.jpg


Medzinárodná kolaborácia IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) organizuje Majstrovské triedy v časticovej fyzike (Masterclasses) v snahe priblížiť stredoškolákom mikrosvet populárnou formou. Každý rok takto viac ako 13 000 študentov v 60 krajinách prichádza na jeden deň do jednej z 225 univerzít alebo vedeckých centier, aby odhaľovali krásy časticovej fyziky.

Tento rok však epidemiologická situácia u nás neumožňuje organizáciu hromadných podujatí prezenčnou formou, preto sa zástupcovia štyroch slovenských univerzít rozhodli spojiť sily a zorganizovať medzinárodné Masterclasses pre celé Slovensko v online priestore v dňoch 4. 3. a 5. 3. 2021. Na podujatie je prihlásených 205 účastníkov.

Vzhľadom na množstvo online aktivít, ktoré v týchto dňoch musia stredoškoláci absolvovať, budú aktivity počas Masterclasses rozdelené do dvoch dní. Študenti budú môcť prvý deň získať základné vedomosti o časticiach ako Higgsov bozón a ich detekcii a oboznámia sa s analyzačným softvérom.

Na druhý deň si sami vyskúšajú prácu časticových fyzikov a budú analyzovať unikátne dáta z najväčšieho urýchľovača na svete – LHC (Large Hadron Collider) v CERN. Na záver každej Majstrovskej triedy sa študenti zapoja do videokonferencie s fyzikmi z CERN, aby spolu s ďalšími študentskými skupinami z rôznych krajín diskutovali o svojich výsledkoch, ktoré v daný deň dosiahli.

Fyzika častíc je dôležitou oblasťou vedy. Objav Higgsovho bozónu na LHC v lete 2012 viedol k Nobelovej cene pre Petra Higgsa a Francoisa Englerta a veľkému záujmu verejnosti o fyziku častíc. Fyzici pokračujú v štúdiu Higgsa, hľadaní nových častíc a pochopení tajomstiev tmavej hmoty, neutrín a mnohých ďalších.

Organizátormi slovenskej verzie tohtoročných Masterclasses sú: Univerzita Komenského, Univerzita Mateja Bela, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Žilinská univerzita.

IPPOG je nezávislá skupina zástupcov z krajín zapojených do výskumu v laboratóriu CERN a z ďalších vedúcich výskumných laboratórií. Cieľom skupiny je sprístupniť časticovú fyziku verejnosti.


Podrobnosti o podujatí nájdete na linke: https://indico.cern.ch/event/1005454/overview


Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.