/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Medzinárodné Masterclasses 2021

| 10. 2. 2021


/data/photos/MC_logo.jpg

Dnešným dňom otvárame registráciu na 17. ročník Medzinárodných majstrovských tried v časticovej fyzike.  Uskutoční sa v online forme pre stredoškolákov z celého Slovenska v tom istom termíne  4. a 5. marca 2021.  Úvodné prednášky o elementárnych časticiach od talentovaných slovenských fyzikov pripravia účastníkov na praktickú časť podujatia - analýzu reálnych dát z detektora ATLAS na Veľkom hadrónovom urýchľovači.  V tretej časti podujatia budú mať študenti možnosť diskutovať o svojich výsledkoch s účastníkmi z iných krajín prostredníctvom videokonferencie v anglickom jazyku. Diskusia bude moderovaná výskumníkmi z medzinárodného centra výskumu častíc CERN. Program podujatia si nevyžaduje žiadne predbežné špeciálne znalosti z časticovej a jadrovej fyziky a okrem video-konferenčnej časti sa koná v slovenskom jazyku. Prihlasovať sa môžete do 1.3. 2021 na stránke projektu, kde nájdete aj ďalšie informácie. V prípade otázok kontaktujte organizátorov prostredníctvom e-mailu: svet.castic 'at' gmail.comTeší sa na vás tím organizátorov zo štyroch slovenských univerzít.


Časový rozvrh podujatia:

4. marca 2021,  9:00 - 11:50    prednášky

5. marca 2021,  13:00 - 17:00  analýza dát a medzinárodná videokonferencia

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.