/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Súťaž Cascade 2021 začína

| 23. 4. 2021


/data/photos/Cascade.png


Otvárame registráciu na súťaž video-prezentácií určenú pre stredoškolákov.  Pripravte si krátke a pútavé vysvetlenie nejakej témy, javu, otázky alebo zaujímavosti z fyziky a urobte z neho 5-minútové (+- 30 s) video. Videá posúdi a víťazov vyberie trojčlenná porota. Pozorne si prečítajte pravidlá a prihláste sa do 10.5. 2021. Prezentácie z minulého ročníka nájdete na Youtube kanáli Sveta častíc.  


Pravidlá súťaže Cascade projekty 2021

1. Aj v tomto roku bude Cascade súťažou jednotlivcov stredoškolákov. Pripravíte si krátke a pútavé vysvetlenie nejakej témy, javu, otázky alebo zaujímavosti z fyziky a urobíte z neho 5-minútové (+- 30 s) video.  

2. Vo vašom vystúpení môžete využiť .ppt (alebo .pdf, resp. ich ekvivalent) súbor a môžete využiť aj rôzne demonštrácie, rekvizity, divadelné vložky atď. podľa toho, čo považujete za vhodné. Každá prezentácia bude mat’ na začiatku videozáznamu formálny úvod, v ktorom sa autor predstaví na kameru (meno, škola, téma). Autor tiež na začiatku musí na video zaznamenať svoj výslovný súhlas s tým, že video zverejníme. Autor zodpovedá za to, že zdroje použité vo videu a prípadne osoby, ktoré tam vystupujú, je možné takto zverejniť. Starostlivo dbajte na originalitu, nepreberajte animácie a prezentácie! Myšlienky a verejne dostupné obrázky alebo tabuľky iných autorov musia mať citovaný pôvodný zdroj. Ak použijete hudbu, musí byť jej použitie povolené. Porušenie týchto pravidiel znamená vyradenie zo súťaže (na prevzaté zdroje nás upozorní napríklad aj Youtube pri uploade). 

3. Snažte sa  rozprávať len o veciach, ktorým ste porozumeli – je jasné, že sú veci, ktoré nepochopíte do hĺbky, v tom prípade hovorte o nich len do úrovne, do ktorej ste im porozumeli a len vtedy, ak tá vaša úroveň je dosť zaujímavá, aby bola prínosom pre vašich poslucháčov. Riaďte sa heslom, že “menej je niekedy viac”. Ak ste boli dôslední v odbornej časti, nebojte sa odľahčiť vašu prezentáciu humorom, je to niečo, čo dá vášmu vystúpeniu pridanú hodnotu.

4. Do súťaže sa prihlasuje do 10. 5. 2021 vyplnením a poslaním prihlášky mailom na adresu svet.castic@gmail.com, v ktorej uvediete vami zvolenú tému (tipy na témy z minulých ročníkov nájdete nižšie). Môžete si zvoliť svoju vlastnú tému, k čomu vás povzbudzujeme.  

5. Vaše video uploadujete do 31. 5. 2021 (žiadne úľavy z tohto termínu nie sú možné). Detaily uploadu špecifikujeme neskôr.

6. Víťazov (najlepších troch) určí na základe videozáznamov 3-členná porota do 18. 6. 2021. Víťazné videozáznamy budú zverejnené na Youtube kanáli Sveta častíc a na facebook stránke Sveta častíc a ich autori vyhrajú jednoduché vecné ceny venované slovenskými univerzitami.

7. Vaše prezentácie budú posudzované porotou podľa nasledovných kritérií:    

 • hĺbka a korektnosť odbornej znalosti problematiky (50%)    

 • kvalita prednesu prezentácie  (50%) :  zrozumiteľnosť a správnosť vysvetlenia, prvky na udržanie záujmu publika (napr. demonštrácie, humor ...), originalita, hlasitosť a zreteľnosť prednesu, prezentovanie vhodného obrazového materiálu, kvalita prezentácie, dôležité je dodržanie času  

          Body za kvalitu prednesu prezentácie (50%) sú podmienené dostatočnou hĺbkou odbornej znalosti a korektnosti problematiky (ak je obsah nesprávny, nemôžete dostat’ body za pekné obrázky a animácie).

8. Vybrané témy z minulých ročníkov Cascade, kedy išlo o 15 min vystúpenia pred živým publikom (teraz sú dovolené ľubovoľné témy z fyziky, nielen časticovej):  

 • Z čoho sa skladá svet? Atómy - kvarky -?

 • Antihmota.    

 • Urýchľovače častíc. Ako fungujú? Čo sa stane, keď sa zrazia častice?    

 • Hľadanie nových častíc. Čo je to Higgsov bozón?    

 • Redukcia všetkých síl prírody na štyri fundamentálne sily, vlastnosti/povaha týchto síl.    

 • Štandardný model a častice dnes považované za elementárne.    

 • Kvantová povaha sveta elementárnych častíc.    

 • Sú v našom svete viac ako tri rozmery?    

 • Vývoj vesmíru.    

 • Tmavá hmota: realita alebo fikcia?    

 • Neutrína. Čo to je a ako ich hľadáme?    

 • Ako súvisia zrážky ťažkých jadier na LHC s raným vesmírom?    

 • Detektory častíc. Ako fungujú?    

 • Technologický prínos CERNu.    

 • Od World Wide Webu k World Wide computing Gridu. Ako ďaleko sa dostala výpočtová technika v elementárnych časticiach?Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.