/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

IPPOG


MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA PRI POPULARIZÁCII ČASTICOVEJ FYZIKY

International Particle Physics Outreach Group (IPPOG) je rastúca skupina v súčasnosti asi 40 fyzikov, učiteľov a komunikátorov vedy zaoberajúca sa neformálnym vzdelávaním a popularizáciou časticovej fyziky. Po jednom zástupcovi majú členské krajiny CERNu, experimenty na LHC v CERNe and veľké laboratóriá v USA a Európe.

Cieľom IPPOGu je zvýšiť kvalitu popularizácie časticovej fyziky, posilniť chápanie jej dôležitosti medzi verejnosťou a prehĺbiť podporu pre fyziku na celom svete. IPPOG slúži každému, kto chce vedieť viac o časticovej fyzike, osobitne učiteľom a študentom od základných škôl po univerzity.

IPPOG pomáha študentom informáciami o popularizačných programoch v ich regióne a kvalitnými on-line zdrojmi na prehĺbenie vedomostí. Učitelia môžu využiť odporúčané učebné materiály pre svoje triedy a fyzici osvedčené nástroje, materiály a programy pre popularizáciu medzi mladými ľuďmi.

IPPOG organizuje vlastné úspešné aktivity pre stredoškolákov ako sú medzinárodné Masterclasses v časticovej fyzike, súťaž tímových prezentácií Cascade projekty a pre učiteľov a fyzikov ponúka rastúcu databázu osvedčeného popularizačného materiálu.

IPPOG_brochure_SK.pdf (680.4 KiB)

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.