/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

KOZMICKÉ MASTERCLASSES


Inšpiráciou pre tieto Masterclasses (MC) sú klasické MC pre časticovú fyziku. V kozmických MC však stredoškolskí študenti neanalyzujú dáta z LHC, ale z experimentu SKALTA, ktorý detekuje spŕšky sekundárneho kozmického žiarenia pochádzajúceho z interakcie častice primárneho kozmického žiarenia s atmosférou. Detektorový systém je navrhnutý na registráciu častíc primárneho kozmického žiarenia s energiou väčšou ako 1014 elektrónvoltov.

Program je podobný klasickým MC. Na úvod sú študentom prezentované základné vedomosti o vysokoenergetickom kozmickom žiarení. Nasleduje úvod do merania a samotne spracovanie dát. Študenti sú podelení do skupín. Na konci podujatia predstaviteľ každej skupiny prezentuje výsledky ostatným študentom. Tie sú porovnávané s meraniami iných skupín. O interpretácii výsledkov sa vedie diskusia.

Ohlasy na túto formu MC boli zatiaľ veľmi pozitívne. Doteraz sa realizovala na troch podujatiach:

  • Letná škola fyziky, Kysak, Jún 2011
  • Medzinárodný projekt Let's discover mysteries, Kysak, August 2011
  • Medzinárodný projekt Comenius, UPJŠ, Október 2013
Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.