/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

MASTERCLASSES


Každý rok sa takmer 10 000 študentov stredných škôl v 37 krajinách zúčastní jednodňovej aktivity na pôde jednej zo 160 univerzít alebo na pôde najbližšieho výskumného centra, aby rozlúštili tajomstvo časticovej fyziky. Prednášky aktívnych vedcov dávajú nahliadnuť do tém a metód základného výskumu štruktúry hmoty a síl, ktoré pôsobia medzi elementárnymi časticami, čo umožní študentom samostatne vykonať merania na reálnych dátach z experimentov časticovej fyziky. Na konci každého dňa, ako býva zvykom v rámci medzinárodnej spolupráce vo výskume, sa účastníci zúčastnia videokonferenčnej diskusie, kde si navzájom porovnajú získané výsledky. Iniciátorom a koordinátorom tohto projektu na Slovensku je združenie Virtuálna kolaborácia.

Medzinárodné týždne Masterclasses sa organizujú každý rok v priebehu prvých troch marcových týždňov.

Každý deň sa až šesť univerzít alebo akademických pracovísk podieľa na programe tohto medzinárodného podujatia. Niekoľko inštitúcii pripraví program aj pre učiteľov fyziky. Paralelný program sa uskutočňuje v USA, ktorého sa zúčastnuje 30 inštitúcií.

Masterclasses sú organizované Medzinárodnou skupinou pre popularizáciu časticovej fyziky (IPPOG) a Európskou fyzikálnou spoločnosťou (EPS).

AKO ZAČALI MASTERCLASSES

Pri príležitosti 10. výročia, medzinárodného popularizačného podujatia pre študentov stredných škôl Masterclasses (Hands on Particle Physics Masterclasses), Roger Barlow spomína na zrod pôvodnej myšlienky tohto podujatia vo Veľkej Británii (1996). CERN Courier článok od autora pôvodnej myšlienky R. Barlowa.

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.