/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

O projekte


V súčasnosti sme svedkami nebývalého záujmu žiakov, študentov i širšej verejnosti o fundamentálnu fyziku, na čom má nemalý podiel medzinárodné stredisko pre výskum častíc CERN v Ženeve s Veľkým hadrónovým urýchľovačom (LHC). Títo ľudia však narážajú na istú bariéru – fyzika na hrane poznania je zložitá a jazyk, ktorý zvyčajne používa je ťažko zrozumiteľný. Toto môže odrádzať a preto je kľúčové, aby výskumníci v spolupráci s učiteľmi na stredných školách reagovali na záujem mladých ľudí a pomohli rozvinúť potenciál, ktorý sa v nich skrýva. Z takejto iniciatívy môžu získať všetky zúčastnené strany.

Cieľom projektu je aktivizovať odborné kruhy vo fyzike častíc v oblasti popularizácie a neformálneho vzdelávania, urobiť krok k vybudovaniu komunity tvorenej výskumníkmi vo fyzike častíc, učiteľmi a žiakmi SŠ a VŠ s cieľom prebudiť a prehĺbiť záujem mladej generácie o vedu pomocou bádateľsky orientovaného vzdelávania, vytvorenie portálu “Svet častíc” – komunikačno-informačnej platformy novej komunity.

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.