/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

REGIONÁLNY PROJEKT PARTICLE PHYSICS MASTERCLASSES


Masterclasses na Slovensku sa vďaka podpore časticovej komunity, každý rok zúčastňuje najmenej 6 univerzít a približne 300 stredoškolákov z 50 gymnázií. Pre porovnanie v roku 2012 sa zúčastnilo na medzinárodných MC celkovo okolo 8000 stredoškolákov na pôde 117 inštitúcií v 30 krajinách. V prepočte na obyvateľa patrí Slovensko medzi najaktívnejšie krajiny vo svete.

Vďaka veľmi pozitívnemu ohlasu na už usporiadané ročníky medzinárodného podujatia Masterclasses, bol tento medzinárodný projekt rozšírený aj na úroveň regiónu. Regionálne MC vznikli aj preto, lebo MC na UPJŠ v Košiciach sa prednostne zúčastňovali študenti z gymnázií z Košíc a neďalekého okolia (celodenný program), a takto dostali možnosť aj študenti z iných miest absolvovať MC. Takže regionálne MC sú akousi náhradou pre gymnáziá z okolitých vzdialených miest. Regionálne Masterclasses boli v roku 2008 usporiadané vo vybraných stredných školách východoslovenského regiónu a gymnáziách v Gelnici a v Špišskej Starej Vsi. V roku 2009 boli v Poprade a Lipanoch, v roku 2010 v Spišskej Novej Vsi. Do roka 2013 toto podujatie bolo organizované na pôde 12 stredných škôl východoslovenského regiónu, a zúčastnilo sa ho takmer 500 študentov. Štruktúra týchto lokálnych MC bola totožná s medzinárodnými: úvodné prednášky a praktické cvičenie s analýzou prípadov z CERN experimentov, ale bola vynechaná medzinárodná EVO videokonferencia s CERN-om.

Našu pôvodnú slovenskú myšlienku organizovať MC aj v regiónoch, priamo na gymnáziách mimo medzinárodných MC (tzv. regionálne MC) sme prezentovali na stretnutiach International Particle Physics Outreach Group (IPPOG), kde našla odozvu a v súčasnosti sa regionálne MC organizujú najmä v Nemecku (Netzwerk Teilchenwelt, veľmi úspešný celonemecký projekt, vedený prof. M. Kobelom), a vo Veľkej Británii Dr. Bruce Kenedym (The UK Masterclass Roadshow Project).

PODPORA PROJEKTOV

 • Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu, APVV LPP-0181-07, 2007-2010
 • Odhalenie tajov mikrosveta prostredníctvom analýzy experimentálnych dát, APVV LPP-0059-09, 2009-2012.
 • Objavujeme svet častíc, KEGA 022ŽU-4/2013, 2012-2015.

ZOZNAM STREDNÝCH ŠKÔL, NA KTORÝCH SA USKUTOČNIL REGIONÁLNY MC

 • Spišská Stará Ves 2008
 • Gelnica 2008
 • Lipany 2009
 • Poprad 2009
 • Spišská Nová Ves 2009
 • Prešov, sv. Mikuláš 2010
 • Snina 2010
 • Michalovce 2011
 • Spišská Nová Ves TA 2012
 • Fiľakovo 2012
 • Rožňava Gym PJŠ 2012
 • Prešov GJAR 2012
 • Prešov GJAR 2012
 • Gelnica 2013
 • Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok 2013
 • Gymnázium Krompachy 2014
 • Fiľakovo 2014
 • Prešov GJAR 2015
 • Poprad 2015
 • Rožňava 2016 [pdf]
 • Prešov GJAR 2016 [pdf]
 • Fiľakovo 2017 [pdf]
 • Stará Ľubovňa 2018 [pdf]
 • Spišská Nová Ves 2018 [pdf]
 • Fiľakovo 2019 [pdf]

NAJBLIŽŠIE PLÁNOVANÉ PODUJATIA

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.