/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Konferencie


20. konferencia slovenských fyzikov

1. 9. 2013

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA, BRATISLAVA 2. - 5. SEPTEMBER 2013 Konferencie slovenských fyzikov sú jedinečnou príležitosťou pre všetkých fyzikov a fyzikálne orientované pracoviská na Slovensku, aby o svojej práci a výsledkoch mohli informovať slovenskú fyzikálnu obec v čo najširšom rozsahu. Konferencie slovenských fyzikov sa za posledné roky...


Festival Fyziky 2013 - Tvorivý učiteľ fyziky

1. 4. 2013

KONGRESOVÉ CENTRUM SAV, SMOLENICE Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Fyzikálny ústav SAV, Pansophia, n.o. - spoločnosť pre vedu a vzdelanie Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, JSMF-Pedagogická sekcia, Slovenská fyzikálna spoločnosť 7. 04. 2013 - 10. 04. 2013 Národný festival fyziky organizuje SFS v spolupráci s domácimi aj zahraničnými pracoviskami. K jeho zrodu prispeli...


Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

Rozhovor s Andreou Škvareninovou a Radkou Veselou, víťazkami súťaže Particles4U

4. 4. 2018

Súťaž Particles4U má slovenského víťaza!

26. 2. 2018

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Experiment LHCb v CERNe objavil nový typ tetrakvarku

7. 7. 2020

Nové spôsoby skúmania Higgsovho bozónu

12. 6. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.