/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Konferencie


20. konferencia slovenských fyzikov

1. 9. 2013

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA, BRATISLAVA 2. - 5. SEPTEMBER 2013 Konferencie slovenských fyzikov sú jedinečnou príležitosťou pre všetkých fyzikov a fyzikálne orientované pracoviská na Slovensku, aby o svojej práci a výsledkoch mohli informovať slovenskú fyzikálnu obec v čo najširšom rozsahu. Konferencie slovenských fyzikov sa za posledné roky...


Festival Fyziky 2013 - Tvorivý učiteľ fyziky

1. 4. 2013

KONGRESOVÉ CENTRUM SAV, SMOLENICE Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Fyzikálny ústav SAV, Pansophia, n.o. - spoločnosť pre vedu a vzdelanie Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, JSMF-Pedagogická sekcia, Slovenská fyzikálna spoločnosť 7. 04. 2013 - 10. 04. 2013 Národný festival fyziky organizuje SFS v spolupráci s domácimi aj zahraničnými pracoviskami. K jeho zrodu prispeli...


Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.