/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Merania a dáta


Hľadanie W a Z bozónov a Higgsovho bozónu na detektore Atlas

17. 2. 2017

Merania určené pre stredoškolákov, ale osožné aj pre vysokoškolákov a dokonca aj pre samotných fyzikov http://atlas.physicsmasterclasses.org/en/index.htm. Merania každoročne úspešne zvládne okolo 200 stredoškolákov na Slovensku v rámci International Masterclasses http://fyzika.uniza.sk/mc


Experimentálne dáta z LHC

22. 1. 2015

Experimentálne dáta z LHC pre  a) vzdelávacie a  b) vedecké účely  http://opendata.cern.ch/ Dáta, ktoré sprístupnili experimenty CMS, ATLAS, ALICE a LHCb. Obsahujú merania z Masterclasses, ale aj náročnejšie úlohy pre veľkých nadšencov.


Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

Rozhovor s Andreou Škvareninovou a Radkou Veselou, víťazkami súťaže Particles4U

4. 4. 2018

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Experiment LHCb v CERNe objavil nový typ tetrakvarku

7. 7. 2020

Nové spôsoby skúmania Higgsovho bozónu

12. 6. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.