/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Slovník pojmov


Čerenkovovo žiarenie

23. 4. 2021

Čerenkovovo žiarenie sa zjavuje, keď sa nabitá častica pohybuje cez hmotu rýchlejšie ako svetlo. Tento efekt je optickým ekvivalentom aerodynamického tresku, ktorý nastane napríklad, keď stíhačka letí rýchlejšie ako rýchlosť zvuku. Ale ako môže ísť častica rýchlejšie ako svetlo bez porušenia zákonov fyziky? Rýchlosť svetla vo vákuu je najvyššia povolená...


Narušenie CP parity

23. 4. 2021

Sú zákony prírody rovnaké pre hmotu a antihmotu? Fyzici používajú pojem CP – "nábojová parita" (charge parity), keď hovoria o symetrii hmoty a antihmoty. Ak by bolo v prírode rovnaké množstvo hmoty a antihmoty, potom by bola príroda, v reči fyzikov, CP symetrická. Ak nie, CP by bola narušená.  Experimenty...


Gravitačné šošovky

22. 4. 2021

Gravitačné šošovky sú užitočným nástrojom v oblasti modernej kosmológie: masívne telesá odkláňajú svetlo, pričom ho sústredia smerom k pozorovateľovi a spôsobujú, že vzdialené objekty sa zobrazia zväčšene a skreslene, alebo dokonca ako znásobené obrazy. Einsteinova všeobecná teória relativity nám presne hovorí, ako sú svetelné lúče ovplyvnené zakrivením priestoru okolo galaxie...


Tmavá hmota

22. 4. 2021

Tmavá hmota, mierne povedané, je veľmi zvláštna forma hmoty. Hoci má hmotnosť, neinteraguje s bežnými objektmi a prechádza priamo cez naše telá. Fyzici jej hovoria tmavá, pretože je neviditeľná.  Napriek tomu vieme, že existuje. Keďže tmavá hmota má hmotnosť, pôsobí gravitačným ťahom. To má za následok, že galaxie a zhluky...


Tmavá energia

22. 4. 2021

Tmavá energia je najpodivnejšia a najhojnejšia vec vo vesmíre. Je príčinou expanzie vesmíru a urýchlenie nášho osudu spočíva v jej rukach. Avšak, nevieme o nej takmer nič. Tmavá energia je všade a je extrémne difúzna. Meter kubický tmavej energie obsahuje iba toľko energie ako atóm vodíka, a to nie je...


Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.