/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Slovník pojmov


Supravodiče

27. 2. 2021

Supravodiče sú pozoruhodné materiály, ktoré vedú elektrické prúd bez odporu. Pri veľmi nízkych teplotách ich kvantové správanie umožňuje elektrónom spárovať sa takým spôsobom, že sa vyvarujú bežnému odporu, ktorý spôsobujú prekážky v ich pohybe. Pri bežných vodičoch tepelné vibrácie a nečistoty vychyľujú alebo rozptyľujú elektróny. Tento proces plytvá energiou, pretože...


Štandardný model

26. 2. 2021

Štandardný model je tá najlepšia teória, akú fyzici majú na opis stavebných častíc vesmíru. Je to jeden z najväčších úspechov vo vede dvadsiateho storočia. Hovorí, že všetko okolo nás je vytvorené z častíc, ktoré voláme kvarky a leptóny, spolu so štyrmi druhmi síl, ktoré ich ovplyvňujú. Najznámejšie sily sú elektromagnetická...


Hmotnosť neutrín

25. 2. 2021

Je extrémne náročné zmerať hmotnosť neutrína. Zatiaľ, čo vieme celkom presne, koľko váži elektrón, máme len zlomok informácií o hmotnosti jeho neutrálneho partnera, o elektrónovom neutríne. To isté platí pre miónové a tau neutríno. Dlhú dobu si vedci mysleli, že by neutríno mohlo mať nulovú hmotnosť. Potom experimenty ukázali, že...


Higgsov bozón

24. 2. 2021

Higgsov bozón, častica predpovedaná teoretickým fyzikom Petrom Higgsom, môže byť kľúčom k pochopeniu, prečo majú elementárne častice hmotnosť. To mi pripomína hádanku: Ak sa zvuk nemôže šíriť vákuom, prečo sú vysávače také hlučné? Tento rébus sa dotýka skutočného pohľadu modernej fyziky: vákuum, alebo prázdny priestor, nie je úplne prázdny. V...


Antihmota

23. 2. 2021

Antihmota sa skladá z častíc s rovnocennými avšak opačnými vlastnosťami, ako majú častice bežnej hmoty. Predstavte si túto analógiu: vyhĺbite dieru a hlinu, ktorú ste vykopali, navŕšite na hromadu. Diera a hromada majú rovnocenné, ale opačné vlastnosti – objem hliny na hromade a objem diery, z ktorej ste hlinu vykopali....


Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

Rozhovor s Andreou Škvareninovou a Radkou Veselou, víťazkami súťaže Particles4U

4. 4. 2018

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Experiment LHCb v CERNe objavil nový typ tetrakvarku

7. 7. 2020

Nové spôsoby skúmania Higgsovho bozónu

12. 6. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.