/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Slovník pojmov


Jety

21. 4. 2021

"Jet ostáva jetom po celý čas, od prvého rozdelenia gluónu až po posledný K rozpad..."  Jety sú prúdy častíc, ktoré vyletujú z vysokoenergetických zrážok, ako napríklad z intenzívnej zrážky protónov a antiprotónov na urýchľovači Tevatron vo Fermilabe alebo z podobných protón-protónových zrážok, ktoré prebiehajú v CERN-e na Veľkom hadrónovom urýchľovači...


Hranica intenzity

21. 4. 2021

"Hranica intenzity" je jedným z troch hlavných prístupov k výskumu v časticovej fyzike. Každá je charakterizovaná typickými nástrojmi, ktoré používa.  Napríklad pri "hranici energie" používame vysokoenergetické urýchľovače, ako je Tevatron a Veľký hadrónový urýchľovač (LHC), na hľadanie nových častíc a síl, ktoré poskytujú informácie o zložení hmoty a vesmíru.  Na...


Einsteinova rovnica

21. 4. 2021

Slávna Einsteinova rovnica E=mc2 hovorí, že hmota (m) je ekvivalentná energii (E). Tento poznatok, že dve veličiny spolu súvisia, bol prejavom Einsteinovej geniality. Druhá mocnina rýchlosti svetla (c2) v tejto rovnici presne určuje, koľko energie predstavuje určité množstvo hmoty.  Vo svete subatomárnych procesov sa hmota častice môže zmeniť na energiu vo...


Fyzika elementárnych častíc


21. 4. 2021

Čo je fyzika elementárnych častíc? Fyzika dokázala, že každodenné javy, ktoré zažívame, sú riadené všeobecnými princípmi, aplikovanými v časových a vzdialenostných škálach, ktoré ďaleko presahujú ľudské skúsenosti. Fyzika elementárnych častíc je jedna z ciest objavovania týchto princípov. Aké zákony riadia energiu, hmotu, priestor a čas na tých najzákladnejších úrovniach? Ako...


Prípad zrážky častíc

20. 4. 2021

Prípad zrážky častíc je zrážka častíc alebo interakcia, ktorá je pozorovaná nejakým typom časticového detektora. Nazbierané stovky, tisíce alebo milióny prípadov zrážok častíc sú materiálom, ktorý vedci používajú, aby preskúmali subatomárny svet. Na zachytenie týchto vzácnych udalostí, stavajú časticoví fyzici "kamery", ktoré zaznamenávajú signály, ako sú napríklad dráhy častíc vyletujúcich...


Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.