/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

Tlačové správy – zahraničné


ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

                Ženeva, 31. marca 2021. Kolaborácia ALPHA v CERN-e dokázala  ochladiť atómy antivodíka (najjednoduchšia forma atómovej antihmoty) pomocou laserového svetla. Technika známa ako laserové chladenie bola prvýkrát demonštrovaná pred 40 rokmi...


Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Výsledky LHCb posilňujú náznaky narušenia leptónovej univerzálnosti   Veľmi zriedkavý rozpad B mezónu zahŕňajúci elektrón a pozitrón pozorovaný na LHCb (Obrázok: CERN) Experiment LHCb v CERN-e dnes oznámil nové výsledky, ktoré by v prípade potvrdenia naznačili narušenie 


Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Obr. Pohľad umelca na interakciu medzi Omega (Ω), najvzácnejšou časticou z hyperónov (vľavo), ktorá obsahuje tri podivné kvarky, a protónom (vpravo).   Kolaborácia ukázala, ako môžu zrážky protónov s protónmi vo Veľkom hadrónovom urýchľovači odhaliť silnú interakciu medzi zloženými časticami, tzv. hadrónmi. 


Experiment LHCb v CERNe objavil nový typ tetrakvarku

7. 7. 2020

1. júla 2020. Kolaborácia LHCb pozorovala časticu zloženú zo štyroch kvarkov, ktorú predtým nikto nikdy nevidel. Objavená častica, ktorá bola predstavená na nedávnom seminári v CERNe a opísaná v článku uverejnenom dnes na serveri arXiv, je pravdepodobne prv


Nové spôsoby skúmania Higgsovho bozónu

12. 6. 2020

Táto správa pre médiá je súčasťou série spojenej s konferenciou Large Hadron Collider Physics 2020 (LHCP), ktorá sa konala od 25. do 30. mája 2020. Konferencia sa pôvodne mala konať v Paríži, ale kvôli pandémii COVID-19 prebehla výlučne online.Kolaborácie ATLAS a CMS predstavili...


Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.