/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

URÝCHĽOVAČE ČASTÍC


Hlavným prostriedkom pri výskume mikrosveta je zrážka častíc. Samotné častice pred zrážkou musia mať dostatočne veľkú rýchlosť, až blízku rýchlosti svetla. Aby fyzici vedeli tieto častice takto veľmi zrýchliť, využívajú špeciálne zariadenia — urýchľovače častíc. Na samotné zrýchľovanie častíc sa využíva fakt, že tieto častice majú elektrický náboj a vieme ich popohnať vpred silným elektrickým poľom. Aby sa častice cestou nerozutekali do strán, držia ich pokope silné magnety, ktoré sú rozmiestnené okolo urýchľovacej trubice. Urýchľované častice sa pohybujú vo vákuu, pri veľmi nízkych teplotách.

Poznáme dva základné typy urýchľovačov — lineárny a kruhový.

Lineárny urýchľovač urýchľuje častice pozdĺž dlhej rovnej trubice. Častice vchádzajú na jednom konci a vychádzajú na druhom. Sú teda urýchlené iba raz. Tieto urýchľovače sa používajú väčšinou ako predurýchľovače pre výkonnejšie kruhové urýchľovače.

Kruhový urýchľovač urýchľuje častice v trubici, ktorá ma tvar obrovského kruhu. Častice týmto kruhom môžu obiehať mnohokrát a pritom sa stále urýchľovať.

Keď už sú častice dostatočne urýchlené, vyvedú sa k miestu, kde sa zrážajú. Miesto zrážky je obklopené sústavou detektorov, ktoré zaznamenávajú novovzniknuté častice.

Na štúdium zrážok častíc sa využíva aj kozmické žiarenie, ktoré obsahuje vysokoenergetické častice. Ich energia niekoľkonásobne presahuje možnosti najmodernejších pozemských urýchľovačov.

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.