/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

ČO JE TO FYZIKA ČASTÍC?


Ľudia od pradávna hľadajú odpovede na vážne, aj keď prirodzené otázky: Čo je to hmota? Ako vznikla? Aké sú jej základné stavebné prvky? Čo ju drží pokope? Ako sa podieľajú na vzniku a usporiadaní zložitejších vecí v prírode a celého vesmíru? Práve na tieto otázky nám dáva, alebo hľadá odpovede práve fyzika častíc, ktorá sa zaoberá základným výskumom v oblasti najmenších štruktúr vnútri hmoty.

Pri hľadaní týchto stavebných prvkov využíva dnes fyzika častíc hlavne špeciálne zariadenia — urýchľovače častíc, kde sa pri vysokých energiách zrážajú samotné častice. Preto sa často nazýva aj fyzika vysokých energií (HEP — High Energy Physics). Urýchľovače častíc sa nachádzajú vo veľkých výskumných centrách po celej planéte.

Pri samotnej zrážke častíc vznikajú nové častice. Tieto častice sa zaznamenávajú v špeciálnych detektoroch.

Údaje z detektorov ďalej spracuvávajú fyzici z viacerých krajín, ktorý navzájom spolupracujú na danom experimente, v ktorom sa hľadajú nové neprebádané častice.

Vedecký výskum za posledné roky vyprodukoval dlhý zoznam častíc.

Časticová fyzika sa vyvinula z jej materského oboru, jadrovej fyziky a vyučuje sa v úzkom vzťahu s ňou.

Film "A day with particles"

12. 3. 2021

Masterclasses 2021 - tlačová správa

2. 3. 2021

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

ALPHA prvýkrát ochladila antihmotu pomocou laserového svetla

6. 4. 2021

Zaujímavý nový výsledok experimentu LHCb v CERN-e

23. 3. 2021

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.