/ Svet častíc | Slovenský portál nielen o časticovej fyzike

ČO JE TO FYZIKA ČASTÍC?


Ľudia od pradávna hľadajú odpovede na vážne, aj keď prirodzené otázky: Čo je to hmota? Ako vznikla? Aké sú jej základné stavebné prvky? Čo ju drží pokope? Ako sa podieľajú na vzniku a usporiadaní zložitejších vecí v prírode a celého vesmíru? Práve na tieto otázky nám dáva, alebo hľadá odpovede práve fyzika častíc, ktorá sa zaoberá základným výskumom v oblasti najmenších štruktúr vnútri hmoty.

Pri hľadaní týchto stavebných prvkov využíva dnes fyzika častíc hlavne špeciálne zariadenia — urýchľovače častíc, kde sa pri vysokých energiách zrážajú samotné častice. Preto sa často nazýva aj fyzika vysokých energií (HEP — High Energy Physics). Urýchľovače častíc sa nachádzajú vo veľkých výskumných centrách po celej planéte.

Pri samotnej zrážke častíc vznikajú nové častice. Tieto častice sa zaznamenávajú v špeciálnych detektoroch.

Údaje z detektorov ďalej spracuvávajú fyzici z viacerých krajín, ktorý navzájom spolupracujú na danom experimente, v ktorom sa hľadajú nové neprebádané častice.

Vedecký výskum za posledné roky vyprodukoval dlhý zoznam častíc.

Časticová fyzika sa vyvinula z jej materského oboru, jadrovej fyziky a vyučuje sa v úzkom vzťahu s ňou.

Masterclasses 2020 - tlačová správa

4. 3. 2020

Rozhovor s Andreou Škvareninovou a Radkou Veselou, víťazkami súťaže Particles4U

4. 4. 2018

Súťaž Particles4U má slovenského víťaza!

26. 2. 2018

Kolaborácia ALICE otvorila cestu pre vysoko presné štúdium silnej sily

10. 12. 2020

Experiment LHCb v CERNe objavil nový typ tetrakvarku

7. 7. 2020

Nové spôsoby skúmania Higgsovho bozónu

12. 6. 2020

Copyright © 2013, 2020 Svet častíc | Powered by OctoberCMS | Webdesign freelance studio, s.r.o.